خلاقیت در کاردرمانی

نظرات (0)

خلاقیت درمانی در تمرینات کاردرمانی

همواره در تعریف کاردرمانی به خلاقیت اشاره شده است

خلاقیت درمانی یکی از بخش های روانی – اجتماعی در کاردرمانی و تمرینات آن است .این رویکرد به افراد کمک می کند تا احساسات آگاهانه و ناآگاهانه خود را بیان کرده و بروز دهند.در طی انجام  اینگونه فعالیت ها ، فرد تضاد های درونی و بیرونی خود را حل می کند بنابراین ، این روش می تواند سبب تغییر شود.این تغییرات شامل بیان Self-Exploration ، Self-Discovery،Self –Determination و Self –help  می باشد.

موارد  و  دستورات کلیدی در مورد رویکرد خلاقیت درمانی :

- هر فرد با توجه به شخصیت ، محیط فیزیکی ، اجتماعی و فرهنگ منحصر به فرد خود در این نوع درمان دخیل می شود.

- در این روش افراد امکان ار انتخاب دارند و مسئول کار خود هستند و دارای پتانسیل برای رشد و ارتقاءخود هستند.

- درمانگر و بیمار هر دو به صورت فعال در این نوع درمان همکاری دارند.

- این موارد برگرفته از تئوری سایکوداینامیک و فلسفه انسانی است که محور کاردرمانی هستند.

- با در نظر گرفتن این فلسفه منحصر به فرد و تمرینات کاردرمانی در تئوری سایکوداینامیک در واقع بخشی به نام خلاقیت درمانی در کاردرمانی خواهیم داشت.

                                                                                                    

Psychodynamic theory + OT―› Creative therapy

خلاقیت درمانی جزئی از رویکرد سایکوداینامیک است که در تمرینات کاردرمانی استفاده می شوند.برخی رویکرد های سایکوداینامیک بر اساس زیر مجموعه نظریه های فروید شکل گرفته اند.از ابعاد مهم کار فروید که در شکل گیری خلاقیت درمانی نقش داشته است  توسط نئو فرویدیسم ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است ، که می تواند بر مردم ، جامعه و فرهنگ و ارتقاء رشد و شخصیت فرد تأثیر داشته باشد.از موارد مهمی که در رویکرد سایکوداینامیک در طی خلاقیت درمانی اتفاق می افتد این است که افراد تشویق می شوند که بر نامه ها را طرح ریزی کنند و مشکلاتشان را تعریف کرده و تشخیص دهند و اشیاء و وسایل مورد نظرشان را تهیه کنند.برای تسهیل این فرآیند درمانگر باید به بیمار اجازه دهد که خود را بیان کند به خصوص در مورد بیمارانی که ساکت هستند.از دیگر موارد مهم در این رویکرد این است که تمام رفتارها  دارای معنا هستند .کلمه رفتار مفهوم گسترده ای دارد که شامل شیوه روابط بین فردی ، علایم ، آرزوها و نیز بیان خلاق می باشد. 

فرضیه ای که در این مورد وجود دارد این است که رفتار ، بیا بیرونی دنیای درونی بیمار است که توسط تجربیات گذشته او شکل گرفته است .در واقع در خلاقیت درمانی ، رویکرد سایکوداینامیک به گذشته بیمار می پردازد که شکل دهنده دنیای درونی فرد است و بر دنیای کنونی او نیز تأثیر گذاشته است.به صورت خلاصه وقتی رویکرد سایکوداینامیک در خلاقیت درمانی استفاده می شود درواقع به فرآیند درون فردی و تأثیر آن بر روابط بین فردی می پردازد.در این روش بیمار تشویق میشود که به صورت فعال در فعالیت هایی شرکت کند که مریوط به زمان حال و اکنون باشد. همنطور که گفته شد خلاقیت درمانی از ترکیب تئوری سایکوداینامیک و ابعادی از فلسفه کاردرمانی ساخته شده است.پس لازم است که به ابعاد موثر فلسفه کاردرمانی در خلاقیت درمانی پرداخته شود

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky