مکانوتراپی + کاردرمانی

نظرات (2)

تجهیزات

بیمارانی که دچار کاهش حرکات مفصل شانه می باشند برای برقراری دامنه حرکت از این وسیله استفاده می کنند. مهمترین حرکات شانه عبارت از :
- چرخش به داخل( یعنی بردن دست به پشت کمر مثل خاراندن پشت)
- چرخش به خارج ( یعنی بردن دست به پشت سر مثل شانه کردن)
- بلند کردن بازو ( مثل غذا خوردن)می باشد.
شولدر ویل یا چرخ شانه
(برای دامنه حرکتی و چرخشی مفصل شانه و کتف و ...)

 

در بیماران دچار اختلال در راه رفتن و عدم تعادل برای انجام تمرینات راه رفتن و بهبود حرکت های جابجائی و افزایش تعادل ایستائی بکار میرود.
پارالل یا میله‌های موازی برای راه رفتن
(برای آموزش و حمایت بیمار در امر راه رفتن و ...)

در بیمارانی که بعلت آرتروز یا کشیدگی برخی تاندونها دچار کاهش در حرکات جلو عقب بالا و پائین مفصل شانه شده اند. برای برقراری مجدد این حرکات از این وسیله درمانی استفاده می کنند.
شولدربار یا نرده بان شانه
(برای دامنه حرکتی مستقیم مفصل شانه و کتف و ...)

این دستگاه بطور اتوماتیک حرکات مشابه دوچرخه سواری را در اندام تحتانی اجرا می کند.
سرعت حرکت ، دامنه حرکت ، زمان و قدرت حرکت تماماً قابل تنظیم روی دستگاه است. این وسیله بیشتر در کسانی که دچار فلج کامل یا ناقص اندام تحتانی یا ضعف حرکتی در پاها باشند استفاده می شود.
اثرات ضد اسپاستی سیتی ، ضد درد ، بهبود جریان خون ، بهبود دامنه حرکتی مفاصل و... از فواید استفاده درمانی این وسیله است.
 
دوچرخه ثابت برقی
(برای تقویت عضلات و دامنه حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی و ...)

به کمک قرقره و طناب بسیاری از حرکات ورزش درمانی مورد نیاز بیماران با هدایت فرد درمانگر توسط این وسیله اجرا و مورد تمرین و ممارست کافی قرار می گیرد.
فریم یا محفظه فلزی
(جهت انجام حرکات نرمشی به کمک قرقره و فنر و ...)

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky