مهارت طبیعت در خلق مناظر و چشم اندازهای زیبا و بدیع

نظرات (4)

 بچه ها چند تا عکس براتون گذاشتم...

یوسمیت Yosemite یک پارک ملی در ایالت کالیفرنیا – امریکا است.این پارک در سال 1870 بعنوان پارک ملی انتخاب شد.
این آبشار یکی از دیدنی ترین چشم اندازها این پارک است که حدود 153 متر است. البته معروفیت این آبشار زمانی است که تبدیل به آبشار آتش میشود.
تعجب کردید؟ نه؟!! این پدیده سالی یکبار هنگام غروب خورشید در اواخر ماه فوریه اتفاق میافتد.

 


زمان غروب خورشید، زاویه تابش و انعکاس نور آن بر این آبشار از آن یک آبشار آتش میسازد که چشم هر بینندهی را خیره میسازد.چشم انداز بی نظیری از یک آبشار آتش که در انتها به رنگین کمانی زیبایی از رنگ های آتشین تبدیل میشود
این منظره بدیع تنها در دو هفته آخر ماه فوریه و در یک زمان کوتاه چند روزه ایجاد میشود. به همین دلیل این پارک به "آبشار آتش یوسمیت" Yosemite Firefall نیز معروف است.
پنی آدامز Penny Adams عکاس این عکس های زیبا میگوید: عکاسی از چنین پدیده بدیع و خاص، تجربه بسیار هیجان انگیزی بود. من اصلا نمی توانستم بخوابم.

چرا که فکر میکردم، ممکن است هر لحظه این پدیده طبیعی و صحنه زیبا را از دست بدهم.
با تمام اضطراب بالاخره موفق شدم از این پدیده شگفتانگیز عکاسی کنم. این منظره زیباترین چشم اندازی است که در طول 26 سال، عکاسی حرفهای کادر کردهام. عکس هایی که مرا بسیار راضی و خوشنود میسازند.


  

 

 

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky