X
تبلیغات
زولا
 

occupational therapy

نظرات (1)

Occupational therapy

What it is & how it works

کتابی است نوشته William matthew marcil  ،همانطور که از عنوان آن پیداست پیرامون کاردرمانی وتعریف آن و نحوه ی کار آن است.این کتاب تعاریف قابل فهمی را درمورد کاردرمانی ارائه می دهد.

تعریف کاردرمانی

v    داشتن این مهارت که شما بتوانید رشته یا شغل خود را برای دیگران توضیح دهید بسیار مهم است.شما باید بتوانید رشته یا شغل خود را در 10 ثانیه برای کسی که از شما میپرسد توضیح دهید.

v    طبق تعریف AOTA ،کاردرمانی یعنی:

v    استفاده از فعالیت های هدفمند یا مداخلاتی برای بهبود وارتقا سلامت ودستیابی به پیامد های کارکردی.

v    تعریف ویلیام ماتیو (به قول خودش 14 لغتی)

v    کاردرمانی به مردم کمک می کند تا کارهایی را که برایشان بسیار مهم است انجام دهند.

اهمیت کار

*    انسان ها از تولد تا مرگ درگیر در کار هستنند.

*    تفاوت انسان ها با سایر مخلوقات درگیر شدن درکارها با اندیشیدن،فعالیت هدفمند وکار است.

*    ابتدایی ترین هدف کار رشد انسان هاست،بدون کاررشدی وجود ندارد وبدون رشد رکود بوجود می آید.

*    دست های بی کار زمین بازی شیطان هستنند.

*    خستگی احساسی است که در اثر چیزهایی بوجود می آید که زمان را هدر دهد.

نقش های چندگانه کاردرمانگر:

*    Teacher: آموزش چیزهای جدید به فرد که مطابق با شرایط جدید اوست یک قسمت مهم در کاردرمانی است.

*    Coach: کاردرمان در نقش مربی وظیفه توسعه دادن آموزش است ،یعنی کاردرمان ابتدا آموزش می دهد بعد نشان می دهد وبعد به بیمار اجازه اجرا می دهد.

*    Inventor: اختراع یا ساختن وسایلی که به فرد کمک کند که درفعالیتهای مورد نیاز شرکت کند.

*    Friend: رابطه دوستانه در یک رابطه درمانی مهم وبسیار سودمند است.

*    Motivator: یک درمانگر باید بیمار را تشویق کند که کارش را به بهترین نحو انجام دهد.boos , cheerleader جز external motivatorهستنندکه می تواند مثبت باشد(پاداش دادن ،جبران کردن)یا منفی باشد (تهدیدوترساندن).internal   motivaor  شامل عوامل فیزیولوژیکی هستنند.

*    Critic: انتقاد گر فردی است که آنالیزوارزشیابی میکند وعقایدش را درباره ی عملکردبیمار توضیح می دهد.به طور خلاصه مسئول فید بک دادن است نه اینکه عیوب وکاستی های بیمار را خاطر نشان کند.

این کتاب ادامه دارد...

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky